Meer oor ons

Die Gereformeerde kerk Stilbaai is die vierde jongste van die 20 gemeentes in die GKSA se Klassis Boland. Einde 2015 was hier 116 belydende lidmate en 13 dooplidmate vir ’n sieletal van 129, die sewende kleinste van die gemeentes in die Klassis Boland. Einde 2011 was die syfers onderskeidelik 96 en sewe.

Die suidwestelike wyke van die Gereformeerde kerk Mosselbaai, afgestig van die Gereformeerde kerk George in 1985, het eers eredienste in die rolbalsaal op Stilbaai gehou. Later het hulle oorgeskuif na die Palinggatoord tot die Gereformeerde kerk Stilbaai in 2002 tot stand gekom het, een van agt Gereformeerde kerke wat tussen 1976 en 2006 aan die Wes-Kaapse kus tot stand gekom het.

Die gemeente het ’n erf van die NG gemeente Stilbaai gekoop en begin beplan aan ’n veeldoelige saalkerk. Dit is so beplan dat dit moontlik sal wees om dit later te ontwikkel tot ’n volwaardige kerkgebou. Die argitek was AndrĂ© Venter en die bouaannemer Daan Kruger, ’n lidmaat. Venter het opdrag gekry om die ontwerp van die gebou met die omgewing te laat inskakel en dit dus in ’n Kaaps-Hollandse of Hugenotestyl te beplan. Hiervoor is ’n gebou in die Hugenotestyl op Riversdal en nog ’n gebou as voorbeeld gedien.

Die kerkgebou is op 26 Maart 2004 voorlopig in gebruik geneem, waarna die amptelike ingebruikneming op 22 Maart 2005 plaasgevind het.

Die Gereformeerde kerk Stilbaai sluit, buiten die kusdorp waaraan sy naam ontleen is, ook die dorpe Albertinia, Heidelberg, Jongensfontein, Riversdal en Witsand in.

Predikant

Ds Floris van Staden

Skriba

Br Johann Roestorff

Eredienstye

  • Sep. — Apr. 9:30
  • Mei. — Aug.10:00

Adress

Reservoirstraat, Stilbaai

Posbus 818, Stilbaai 6674

073 253 3545